Certyfikowane drzwi antywlamaniowe

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest kierowani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach wchodzących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz wszelkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w klubu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również punkty kontrolne, które pracują w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania wybierające się w takich strefach powinny dysponować stosowne certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt grany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są ostatnie w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dyrektywie, powinien stanowić dokonany zgodnie z wprowadzonymi w niej informacjami, co w realizacji jest jechać do obniżenia ryzyka wybuchu oraz podwyższenia zakresu bezpieczeństwa mężczyzn oraz narzędzi (oraz środowiska) grających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.