Czym jest frezowanie cnc

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w czasie której z obrabianego przedmiotu usuwa się określoną część materiału. W czasie frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Wykorzystuje się bardzo szybko obracające się maszyny, które pracują z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze.
Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.


Wyróżnia się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-optima/cdn-handel-z-magazynem/CDN Handel z magazynem - Program Comarch ERP Optima

W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy składają się z zębów prostych lub spiralnych.

Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu.

W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może być nieco pochylony. Możliwe jest również obrabianie (skrawanie) materiału na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie czołowe.

W zależności od rodzaju materiału, który ma być poddany obróbce wykorzystuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.