Deklaracja zgodnosci z polska norma

Deklaracja zgodności WE stanowi obecne pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego towar jest solidarny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego bądź więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru czy posiadają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do spełnienia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a jeszcze jeżeli więc odpowiednie (ponieważ wynika z osobnych przepisów) artykuły też muszą posiąść odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest montowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią więc właściwie zwane moduły i znaczy je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki może ją wyszukać według swego przekonania z opcje wprowadzonych mu w zasadzie i zajmujących konkretnego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może wznosić się jedynie z samego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to trudne procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i wyniki żyć są dokumentowane. Producent przychodzi na wyrobach, które są deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród tego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie ważne chcenia dodatkowo stanowi zbieżny z prawymi przepisami. W umowy zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Nazwa i adres producenta - a także jeśli istnieje więc wymagane, dodatkowo jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana przebywa na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zbieżne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich zabiera się deklaracja 7. W stosownych przypadkach należy zamieścić wiedzę o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może zdobyć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu wspomina o tym, że spełnia on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Interesują one zagadnień połączonych z pomocą zdrowia oraz miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a jeszcze określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać włożony do obrotu ani zostać dany w wykorzystywanie na polem Unii Europejskiej. Informacja jest trzymana przez producenta lub w przypadku jeśli dysponuje on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.