Depresja mlodziezowa leczenie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, największy problem zdrowotny XXI wieku. Przez masa lat ją zdejmowano na manowce medycyny, lekceważono, nie brano się złymi i zachowano ich jedynym sobie. Do dzisiaj depresja pozostaje tajemniczą zaś nie do tyłu rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm oraz brak umiejętności znalezienia zabawie i zabaw, zaburzenia snu to jedynie niektóre z jej objawów. Choć utrudnia ona złym postępowanie w bardzo oryginalnym stopniu, ponieważ nie są oni w stanie sprostać sobie z zwykłymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma szybką i właściwą pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną i pomożenie z najbliższego środowiska i miejsca. Bezpłatna pomoc psychiatryczna jest dużo form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) zaś stanowi przekazywana przez wielkie ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe i indywidualne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują pomoc psychologiczną i psychiatryczną w Terenie Pomocy Specjalnej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – idą do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia grupowe i własne;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda metoda jest przypisana do konkretnej poradni, gdzie o dotacja mogą ubiegać się dzieci oraz dorośli;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do nowa jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była postrzegana za coś wstydliwego, z tego same powodu dużo osób chciałoby pozostać jeden na jeden ze swoją wadą. Dziś, na szczęście, ta bariera coraz częściej jest przełamana, coraz wiele osób nie boi się pytać o pomoc. To funkcja licznych akcji podnoszących świadomość dobrych i chorych, przyciągających uwagę na moc tematu i przełamujących konwenanse, że psychiatra więc “ostatni od wariatów”.