Dyrektywa ue kogeneracja

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć wypełnione przez każde produkty, jakie są przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może dołączać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w utrzymanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego wyniku w zakresach, w jakich potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprac z normami atex a za dostosowanie danego towaru do tych prawd. Atest atex jest chciany w sukcesu produktów, które wybierają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje wtedy przestrzeń, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą więc istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w przypadku, kiedy duża porcja energii wypływająca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który jest poważne zagrożenie dla istnienia oraz zdrowia ludzkiego.