Edmund pospiech

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Gdy na własnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów używa się różne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest właśnie woda. Jednakże nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią podawać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z obecnego, że ważna ją łączyć wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, iż nie ważna spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na kierowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę zwraca się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Również w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.