Filtrowanie danych na wykresie

W moc gałęziach przemysłu mamy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które powodują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są toż istotne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły panujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został stworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w kolekcji narzędzia oraz całe instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one polecane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala toż na dawanie ich w wszystkim miejscu, jaka stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na start ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, poleca go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czy nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z opieki na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest określenie strefy niebezpiecznej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, całe jej cesze i elementy są łączone w taki zabieg, aby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.