Firmy inwestujace w szkolenia pracownikow

Rozpowszechniona wśród pracodawców idea szkolenia pracowników stanowi jedną z najistotniejszych długofalowych inwestycji firmy. Efekty korzystania ze szkolenia pracowników można w łatwy sposób zmierzyć obserwując wydajność przedsiębiorstwa przed i po treningu odbytym przez zatrudnionych. Właściciele firm zaniedbują rozwój osobisty utalentowanych ludzi częstokroć doprowadzają do ich dobrowolnego zwolnienia, ponieważ uniemożliwiają im rozwój osobisty bądź zawodowy. Wiedza pracowników ma realny wpływ na efektywne funkcjonowanie zakładu pracy, ponieważ poprawia wydolność biznesu oraz prowadzi do innowacji i zwiększania skuteczności interesu. Kryterium decydującym o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej stanowi zasób intelektualny firmy, który stanowi jednocześnie jej główne źródło kapitału. Wszechobecne na rynku pracy zmiany powinny motywować przedsiębiorstwo do permanentnego poszerzania umiejętności i doświadczenia oraz pogłębiania wiedzy osób, które zostały w nim zatrudnione. Wymienione uwarunkowania powodują, że pracodawca musi podwyższać wymagania stawiane pracownikom, czyli oczekiwać kompleksowego wykształcenia oraz gotowości do samorozwoju, w tym również rozwijania sprawności w pracy zespołowej, tolerancji, umiejętności kooperacji i wspólnego przezwyciężania trudności.

Szkolenia pracowników pod względem merytorycznym dzieli się na szkolenia zawodowe, szkolenia z kompetencji miękkich, szkolenia BHP oraz szkolenia językowe. Szkolenia z kompetencji miękkich określane są również mianem szkoleń interpersonalnych, mają zaś za zadanie wpoić pracownikom przydatne umiejętności radzenia sobie w konkretnych sytuacjach biznesowych. Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich uzupełniają spektrum zachowań i kompetencji psychologicznych w rozmaitych obszarach. W ramach szkoleń interpersonalnych wyróżnia się między innymi szkolenia pracowników dotyczące umiejętności komunikacji, negocjacji, handlu, asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem czy też szkolenia dla menedżerów skierowane do kadry zarządzającej.