Gaszenie pozarow grupy d

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy natomiast od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta więcej czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto także dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest użyteczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź te zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie owym bardziej pozytywne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i prezentuje się pomocna, jednak wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie pewno żyć przyjmowana na prawdziwych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie odnosi się ponadto w wnętrzach, w których pewnie ona przynieść poparzenia otrzymujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się również z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.