Gaszenie pozarow w kopalniach

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest toż najpopularniejszy również niezwykle atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z serii proszki gaśnicze są najwyższe wykorzystanie. W współzależności od posiadanego składu mogą stanowić zatrudniane do gaszenia niemal każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najwspanialszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia nasze działanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie być używana w przypadkach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można grać w którymkolwiek miejscu, a parę jedynie w oddzielnych mieszkaniach o kubaturze nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych mieszkaniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do innych substancji, a również zasady ich wykorzystywania i dostarczania w region pożaru.