Grupa e pozarow

Zgoda z poziomu gaszenia pożaru jest pewnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to sam z najbardziej groźnych żywiołów, niemożliwych do opanowania, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co napotka na własnej drodze. Każde wnętrze, w jakim odbywają ludzie, powinno stanowić ściśle wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą stanowiły skuteczną stój w akcji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi przyrządami, które wykonują do opanowywania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy pomocy tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i zrobi, że pożar też bardziej wybierze na mocy. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne ujawnia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to forma gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej użycia na prostej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za to bardzo zdolne w pomieszczeniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na wykonywaniu hamującym dopływu tlenu i szybkim zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów albo nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im ogromniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże daleko pomocna w wojnie z płomieniami wykaże się para.