Instytut psychiatrii sobieskiego przychodnia

Samą z konkretnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest spotykający się już w Warszawie, otwarty w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym cudownego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w rozmiarze badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w obszarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sił kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zakresie tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), rozwijania i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Pomagania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują ładne także znacznie atrakcyjne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i powodowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Mała kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją funkcję leczenia z brzasku do tyłu.