Jezyk zawodowy informatyka

W polityce międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który charakteryzuje się kulturą i płynnością wypowiedzi. Ale prócz tego ma on pełen szereg sformułowań, jakie w porządek zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba umieć je odczytać w porządek prawidłowy, co nie zwykle stanowi jednoznaczne dla odbiorców. Politycy z dalekich krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do odbiorców z drugich obszarów językowych. W tej sprawie kluczową rolę pełni tłumacz. Od niego w szerokiej mierze zależy odbiór przekazu. Musi on nie tylko znać perfekcyjnie język mówcy, lecz też powinien mieć sporą naukę o jakości politycznej i układach międzynarodowych.

Jaka metoda tłumaczeń w dyplomacji jest wielokrotnie wykorzystywana? Najlepszą jakością przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie przychodzą one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, jednak w przestrzeniach pomiędzy mniejszymi lub większymi partiami tekstu. Tłumacz uznaje za zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich ogólnego celu i uwypukleniem najistotniejszych czynników. Niestety stanowi więc proste, bo każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, jakich nie odda się przetłumaczyć dosłownie, jednak w postępowanie konieczny do pełnego kontekstu. Język dyplomacji obfituje same w rozliczne metafory i ogólniki, które wpływania konsekutywne muszą ograniczyć do sytuacji bardziej dosłownej, dostępnej dla odbiorców na innym poziomie. A zarazem tłumaczenia konsekutywne wymagają istnieć wolne od nadinterpretacji.

Kto powinien spełniać tłumaczenie?

Źródło:

Osoby pracujące tłumaczenia pragną korzystać niezwykłą predyspozycję do błyskawicznej analizy treści, wyboru najkonkretniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi składnej i wiernie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. To konkretna uwaga tłumacza w jego wielkości na arenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w oficjalnych okolicznościach wykonują eksperci z drogim doświadczeniem. Wynoszą oni uzyskane metody zapamiętywania treści lub pisania ich w sytuacji skrótowych znaków dla jednych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki temuż są w stopniu oddać swojej uwagi dynamikę dopuszczoną do guście mówcy. A to tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj gorszy od nowego tekstu, oddający kwintesencję rzeczy i tok myślowy mówcy i zarazem jego intencje.