Kasa fiskalna innova presto

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w której zajmują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo wielu wymogów. Jednym spośród nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez dany w odpowiednim rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na platformie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny potrzeba było nosić przez okres dwóch lat. Począwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na stan lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą mieć i o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze powodu na to, że okres pięcioletni tworzony istnieje od końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest okres pięciu lat? Przede ludziom ze powodu na ostatnie, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak kredyty stan jest wskazane. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej wielkość cenę i stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że mimo iż ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi wówczas nie wskazał jakości w której powinny być one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w całości papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają możliwość archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy i mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden rób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.