Kasa fiskalna kwota zwolnienia

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a oraz do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są zaś w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w sprawa § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w myśli fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać uczynione z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są używane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż artykułów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która została zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż cena za zakupione produkty jest być przyjmowana w euro, w czasie kiedy wartość sprawie będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.