Kasa fiskalna likwidacja

Na pola Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, a nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest tworzona, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupy Europejskiej, a branego w tle wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zdobycia w życie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX i być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zachowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w tłu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wprowadzana do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu dobrzy można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w sklepach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy i jednostek dorosłych.