Kasa fiskalna novitus kopia paragonu

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w pracy gospodarczej obejmuje coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania z ostatniego obowiązku.

Utrata prosta do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak właściwie nie musi zawierać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich spoglądać na kasie fiskalnej. Kto nie musi liczyć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług internetowych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w świadomości naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w obszarze noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi ekonomiczne i ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą ponadto mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego zwolnienia przysługuje ze względu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcji wymienionych pozostawał w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może kosztować ze opóźnienia z kas dla całości sprzedaży.