Kasa fiskalna udogodnienia dla przedsiebiorcow

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/male-kasy-fiskalne-mobilne-proste/1/

W myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie w 2015 roku, kolejne grupy zawodowe zostały zmuszone do zakupu kas fiskalnych. Początkowo, jeżeli dochody z działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy nie przekraczały dwudziestu tysięcy złotych, nie miał on obowiązku zakładania kasy fiskalnej. Nowe przepisy zniosły ten przywilej dla wielu grup zawodowych, między innymi lekarzy, stomatologów, czy osób świadczących usługi kosmetyczne.

Konieczność zakładania kas fiskalnych

Z związku z wprowadzonymi przepisami, znaczna część grup zawodowych musiała zaopatrzyć się w kasy fiskalne. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że przepisy dawały na wprowadzenie zmian niewiele czasu. Jeżeli przedsiębiorcy nie zdążyli założyć kasy na czas, musieli liczyć się z karami nakładanymi przez Urząd Skarbowy w wypadku kontroli. Dla załagodzenia trudnej sytuacji wprowadzono zwroty na kasę fiskalną, które zakładały możliwość odliczenia od podatku nawet dziewięćdziesięciu procent ceny zakupu kasy. Taka możliwość znacznie poprawiła sytuację, warto bowiem pamiętać, że jedna kasa fiskalna to koszt około tysiąca złotych wzwyż.

Formalności związane ze zwrotami na kasę fiskalną – co warto wiedzieć?

Żeby otrzymać zwrot na kasę fiskalną należy spełnić w wyznaczonym terminie kilka formalności. Przede wszystkim należy ją zarejestrować do momentu, kiedy zaczyna ciążyć na nas obowiązek ewidencjonowania. Możemy uzyskać zwrot jedynie wtedy, gdy dotrzymamy obowiązujących nas terminów. Kiedy kupujemy kasę fiskalną, mamy obowiązek zachowania faktury. Jest ona niezbędna do ubiegania się o zwrot środków.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać jest złożenie podania do Urzędu Skarbowego, w którym podajemy liczbę kas, które będą używane do ewidencjonowania, a także adres miejsca, gdzie będziemy używać urządzeń rejestrujących. W Urzędzie nie funkcjonuje stosowny formularz, piszemy więc oświadczenie samodzielnie, lub też pobieramy je z sieci. Żeby uzyskać zwrot, konieczne jest rozpoczęcie ewidencji w określonych, obowiązujących nas terminach. Musimy ten fakt udokumentować i załączyć do formularza, który będziemy składali w Urzędzie Skarbowym. Konieczne jest posiadanie wszystkich dowodów zakupu. Musimy posiadać potwierdzenie zapłaty za konkretne urządzenia. Jedynie skompletowanie wszystkich dokumentów pozwala nam liczyć na zwrot.

Jakie kwoty możemy odliczyć od podatku?

Kiedy kupujemy kasę fiskalną, powinniśmy zwracać uwagę na jej cenę. Zwrot może wynosić dziewięćdziesiąt procent ceny urządzenia, jednak kwota, którą otrzymamy za jedną kasę nie może przekroczyć 700 zł, co nakłada na przedsiębiorców konkretne ograniczenia. Ceny urządzeń rejestrujących są bardzo zróżnicowane. Jeżeli chcemy możliwie jak najwięcej zaoszczędzić, powinniśmy zdecydować się na kasę fiskalną, której cena nie będzie przekraczała tysiąca złotych.

Ważną kwestią, o której powinni pamiętać przedsiębiorcy jest fakt, że kwota zwrotu nie może przekraczać, lub być równa podatkowi, który płacimy za miesiąc, lub za kwartał, w zależności od naszego sposobu rozliczania się. W praktyce oznacza to, że jeżeli kwota, którą chcemy odliczyć od podatku jest wyższa, lub równa podatkowi, który jesteśmy zobowiązani zapłacić, mamy możliwość:

– otrzymania w danym miesiącu dwudziestu pięciu procent kwoty, która jest równa dziewięćdziesięciu procentom ceny za naszą kasę. Sama kwota, którą otrzymamy nie może jednak przekroczyć 175 złotych,
– jeżeli nasze rozliczenie odbywa się co kwartał, jest to pięćdziesiąt procent od kwoty, która jest równa dziewięćdziesięciu procentom ceny naszej kasy. W tym przypadku również obowiązuje limit – raz na kwartał nie możemy otrzymać kwoty większej niż 350 zł.

Jeżeli chcemy zakupić więcej niż jedną kasę.

Wiele działalności gospodarczych wymaga zainstalowania więcej niż jednego urządzenia rejestrującego. Jak w takich przypadkach wygląda możliwość odliczania od podatku cen kolejnych kas? Otóż zwrot jest możliwy jedynie za pierwsze kasy, które zakupiliśmy i zarejestrowaliśmy w określonym terminie. Mamy prawo ubiegać się o zwrot kosztów kilku kas, musimy pamiętać jednak, że muszą być to pierwsze kasy naszej firmy.

Jeżeli wiemy, że nasza działalność będzie wymagała użycia kilku kas, dobrym sposobem na oszczędności będzie zainwestowanie w kilka egzemplarzy i ubieganie się o zwrot kosztów. W przypadku kolejnych zakupów, których będziemy dokonywali po terminie, przepisy nie zakładają możliwości ubiegania się o zwrot dziewięćdziesięciu procent ceny urządzenia. Oszczędności mogą być znaczne, dlatego lepiej kupić na początku kilka egzemplarzy.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl