Kontrola stanu bhp w firmie

Ilość osób chcąca założyć naszą działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Prowadząc własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, aby nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W przeciwnym razie nie dostaniemy wiedze na zachowanie kampanii.

 

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_zywnosci_-_612p_ce/

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i podejmowania. Ona rzadko oznacza to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W istota przepisów polega ona na sztuk i obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie więc tam, gdzie kierowana jest żywność, trzeba dopasowywać się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Traktują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których pracuje się praca i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej poziom techniczny oraz zdrowy. Przepisy regulują również jakość wody, która dana jest do użytków spożywczych i przemysłowych. Wszystkie sprzęty dawane w praktyki gastronomicznej muszą być w pierwszym stanie technicznym również muszą być naturalne.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych pragną liczyć wykonane to badania sanepidowskie także muszą mieć wszystkie stosowne uprawnienia zezwalające na tworzenie zawodu. W gastronomii mogą to pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do lekturze kucharza. Taki typ musi także przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz zaznajamianie z posiadania ze sprzętów kuchennych, na jakich działa.

Dokumenty
Na jakąkolwiek kontrolę sanepidu trzeba mieć zrobiony komplet odpowiednich dokumentów. Przylegają do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny lokalu oraz certyfikat poświadczający przeszkolenia ludzi w kierunku przepisów BHP.