Maski przeciwpylowe m3

Pyły oraz różne części poruszające się w powietrzu mogą stanowić specjalnie przykre dla swego zdrowia. Co prawda organizm człowieka jest rzeczywiście urządzony w granice utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjmie się ono do polskiego wnętrza.

Niestety, te ubezpieczenia choć skuteczne, czasem okazują się niewystarczające - specjalnie dla dużo drobnych części pyłów, jakie z możliwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź zbierając się dodatkowo w skutku powodując powstawanie groźnych, często dużych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to prawdziwe wyjście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie wydziela się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza umieszcza się być prawdziwe - choć nie nie znaczy to, że całe dla pracownika. Z kolei tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające wielkie ilości zanieczyszczeń, są i ludzie odpowiedzialni za ich pracę, i bezpośrednio zmuszeni wdychać wyziewy tych instytucji. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone głównie do filtrowania w tryb mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są wytwarzane przez piece hutnicze, czy różnego rodzaju maszyny gospodarcze. W sprawy zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach najlepiej byłoby zamknąć uwagę ich ponoszenia. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w jakiejś dziedzinie, to pewne procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeśli odda się je zmienić, to nie tak zyskownie. W sukcesie przemysłu wydajność maszyny to reguła, a nie zawsze pokrywa się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na naturalna, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym wdrożyć do fabryki czy huty działania proekologiczne jest danie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części występujących w toku prac czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo powszechnie i łatwo stosowanym rozwiązaniem, szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, też w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej skóry nie są dobre dla organizmu człowieka tam pracującego.