Mikroskop galileo

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie w mikroświata, są one urządzeniami opracowanymi w punkcie obserwacji bardzo małych obiektów, których subtelne składniki są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop gromadzi się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, jakie są postawione na końcach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek dany do celu prezentuje się mianem obiektywu. Z kolei drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i powoduje on spełnianie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony wewnątrz obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, jaki jest widziany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze względu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz badany jest pozorny, powiększony i prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów ludziach do badań na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych poleca się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?
Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych liczą na uzyskaniu próbki z konkretnego wyrobu, a potem wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej dziedzinie, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a również jego stopów oraz wad niewidocznych gołym okiem jest główny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Umożliwiają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i wskazanie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne zezwalają na prowadzenie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń a nowych części materiałowych.