Najem a kasa fiskalna 2015

http://erp.polkas.pl/systemy-do-zarzadzania-firma-polkas-nowa-oferta/

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być poddawana okresowemu przeglądowi. Chociaż w współczesnym faktu omawiany przegląd wymaga być stworzony najpóźniej dwa lata z nowego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wychodzi z zdrowych przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sytuacji warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, i oczywiście z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej widziane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest dokonywanie go co roku. Opowiadając o przeglądzie kas rejestrujących, należy też myśleć o określeniu odpowiedniego momentu, co przeprowadza się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy wskazane w majach kończą się z upływem ostatniego dnia w obecnym miesiącu, który mówi pierwszemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia w gorącym miesiącu nie było - w gorącym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na twarzy mającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od tego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeb stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w okresie 5 dni od dnia stworzonego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sytuacji kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W planu uniknięcia narażania się na kary ze perspektywy Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.