Narzedzie do rejestracji i przetwarzania danych

Program Finanse i Księgowość został stworzony z myślą o automatyzacji rejestracji wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które zobowiązuje prawo do prowadzenia ewidencji księgowej.
Poprzez stałe usprawnienia i dostosowania się do przepisów prawa stworzono system, który idealnie sprawdza się jako narzędzie do rejestracji i przetwarzania danych, a także jako źródło sprawozdawcze.

Symfonia program składa się z czterech rodzajów ewidencji: księgi rachunkowe, ewidencja VAT, rozrachunki oraz Ewidencja Danych Podatkowych.
Księgi rachunkowe służą do prowadzenia zapisów obrotów i sald poprzez zdefiniowany przez użytkownika program planu kont. Program Symfonia automatycznie scala się z wzorcami sprawozdań finansowych, opierając się przy tym na danych firmy, które zostały wprowadzone przy zakładaniu danej firmy. Taki plan można bezpośrednio dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa lub może być on w całości zastąpiony innym modelem księgowym danej firmy. Oprócz tego program Symfonia użytkownikowi umożliwia stworzenia słownika, które w gruncie rzeczy mogą pełnić rolę konta analitycznego. Natomiast ewidencja zapisów księgowych dokonywana jest za pomocą dokumentów, które są do tego celu definiowane. Wszystko opiera się na dokumentach wzorcowych. Program Symfonia posiada również mechanizm definiowania kont, co znacznie ułatwia wprowadzanie wszelkich dokumentów sprzedaży i zakupu. Program prowadzi również automatycznie kontrolę poprawności, wprowadza dane kontrolowane jak również bilansuje strony z zapisami dokumentów. Wprowadzone w ten sposób dokumenty mogą być zapisywane w księgach w postaci trwałej lub niezmienianej, którą określa ustawa o rachunkowości.
Ponadto program Symfonia Finanse i Księgowość dostarcza raporty, które wchodzą w skład ksiąg rachunkowych. Raportami tymi są: automatyczny bilans i rachunek zysków, typowe raporty, zestawienie dokumentów według typu, cech jak i chronologii księgowania, dziennik księgowań (wymagany poprzez ustawę o rachunkowości), wskaźniki finansowe, definiowanie własnych raportów i zestawień, przesyłanie zgromadzonych danych do Analizy Finansowej.