Obowiazek kasy fiskalnej kiedy

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma wszystek przedsiębiorca, który działa usługi lub robi transakcji na sprawa osób sportowych i rolników płacących się na platformie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą jeszcze mieć z niektórych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który wchodzi do tyłu 2016 roku, jest przepis rozmawiający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w dawnym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które podjęły realizację w ciągu trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwszej miesięcy prowadzenia kampanie w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, jakie wymagają robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie realizują naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą uzyskać kasę fiskalną w przeciągu 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten jeden cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy oferują bilety na kursy pasażerskie z opcją spłacenia ich w inny metoda niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy szacowali się na podstawie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż oczywiście pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników i indywidualnych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.