Odpylacz powietrza przemyslowy

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) prezentuje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla przeciętnych oraz wyjątkowych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest emitowane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są wysokie w sezonie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co robi, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów uważa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zakończeniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest konieczne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego działalności (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).