Plan finansowy centrum kultury

Program enova to system finansowo – księgowy, jaki stanowi w mieszkanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową kiedy i fizyczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta działa się głównie w rozmiarze ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno bieżących kiedy i same okresowych.

obsługa dokumentówNowa wersja Comarch ERP Obieg (obsługa) dokumentów | Systemy ERP | POLKAS

Program enova pozwala między innymi na wykonywanie serwisu z pracą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje możliwość ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą ostatnie wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe albo i listy płac. Ten program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala również na złożenia z klientami i na myślenie płatności. Na pomoc zasługuje także fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Kończy się to wraz z tabelą kursów, a i z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych.
Prowadzenie serwisów w tym programie kupi na dzielenie ich w dekrety dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów kupi na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program ma dużo prostą ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Program jednocześnie daje możliwość prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto zezwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw.
Program urządzony jest już w dokumentacje pozwalająca na rachunki z kontrahentami. Mowa tutaj przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda.
Program enova pozwoli na działanie administrowania zasobami ludzkimi. Jest dużo dużą funkcjonalność, która stale się rozbudowuje, stąd też z całą pomyślnością zalecany jest dla firm. Podsumowując, program enova to idealny system finansowo – księgowy.