Plan przeciwpozarowy budynku

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed niszczącymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzinie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do otoczenia wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo pewno stanowić kierowana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Odznacza się kilka różnych sposobów urządzeń, które mogą być wręczane w obszarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią zatem w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która następuje w relacji odciążenia wybuchu. Widzi on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie prawdopodobnie stanowić z powodzeniem zastosowane więcej w takich insolacjach, w jakich powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w obszarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Potrafi być zagospodarowany w sferze sanitarnej dodatkowo w ciągu sterylizacji. Urządzenie pewno stanowić czyszczone metodą SIP/CIP