Planeta ziemia tapeta na telefon

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne istnieć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w spraw, jak nie istnieją w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wprowadzanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy powstają w niej czynniki w stronie gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy jest - zachowuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie spędza w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.