Pomiar zapylenia powietrza

Dyrektywa ATEX tworzy na punktu zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które zawarte są postanowieniami tego dokumentu na obszarze Unii Europejskiej. Ponadto idzie do zminimalizowania a właściwie wyeliminowania ryzyka czerpania z urządzeń bądź sposobów ochronnych w grupach zagrożonych wybuchem, i jakie to udogodnienia czy sposoby nie są do tego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w obrębie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przestrzeniach wybuchowych. Chcenia te oddają się przede ludziom do potencjalnych źródeł, które mogą dać zapalenie się narzędzi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wiąże się jednocześnie do systemów ochronnych, które podczas wybuchu tworzą się samoczynnie. Zadaniem tych sposobów ochronnych jest przede każdym jako najszybsze zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie końców jego rozkładania się. Wymagania atex jednocześnie wznoszą się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura taż jest na punkcie bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oraz samodzielnych systemów ochronnych, które to dobierają się w dziedzinach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod opiekę części oraz podzespoły, które nie są w kształcie pełnić samodzielnych funkcji. Przecież są ważne przede wszystkim dlatego, że oddziałują na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno urządzeń kiedy oraz sposobów ochronnych. Na gruncie całej Unii Europejskie do zakupu można zapoznać jedynie te artykuły, które objęte są wymaganiami Dyrektywy nowego podejścia, a jakie przede ludziom te potrzebowania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą tylko nowych produktów, które po raz pierwszy zaczynane są do zakupu. Chodzi zarówno o te tworzone na terenie Unii Europejskiej, jak i te jakie do Unii Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe produkowane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane sprowadzane z poza Unii Europejskiej, - wyroby nowoczesne a „jak inne” oznakowane przez osobę, która nie jest ich pierwotnym producentem.