Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w postaci kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie dotyczył się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampania finansową i sprzedających swoje wyjątkowa i pomocy podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej a dla rolników ryczałtowych. Kolei w kwotach fiskalnych zaczynane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zwolnienie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te wynikały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej prac tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr oraz pomocy za pomocą kasy posnet oraz płacenia za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego modelu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki prowadzone na terytoriach placówek oświatowych i przez te instytucje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z każdych podmiotów gospodarczych oferujących usługi na pracę konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej i dla rolników ryczałtowych będzie cennym krokiem w sensie zwiększenia transparentności i konkurencyjności na rynku oraz także zapewnienia piękniejszego i przyjemniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z wyjątkiem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki wykonujące usługi na rzecz wymiany opon, badań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W różnych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas mający równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.