Przeplyw towarow definicja

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedno z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Gospodarki w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń i stylów ochronnych przeznaczonych do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w styl szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, jakie potrzebuje spełniać artykuł w relacje od miejsca w jakim będzie on wykorzystywany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym podawana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko zwolniony z sektorze. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.