Przymus posiadania kasy fiskalnej od 2017 roku

Temat kas fiskalnych posnet thermal fv ej stał się tematem gorącym za sprawą zmian, które Ministerstwo Finansów przygotowało końcem roku dwutysięcznego czternastego. Zmiany te dotyczyły w pierwszej kolejności działalności gospodarczych w prowadzeniu których Ministerstwo Finansów dopatrzyło się znacznych uchybień i nadużyć związanych z podawaniem obrotu, którego limit wynosił dwadzieścia tysięcy złotych.

Od kiedy obowiązkowa jest kasa fiskalna? Zmiany wprowadzone z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego piętnastego roku objęły takie działalności gospodarcze jak warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, lekarzy, dentystów, pielęgniarki, fryzjerów, kosmetyczki oraz lokale gastronomiczne prowadzone na terytoriach placówek oświatowych i przez te placówki zarządzane. Rok dwa tysiące piętnasty jest więc rokiem przejściowym a wraz z nadejściem pierwszego stycznia dwutysięcznego szesnastego roku nastąpi zniesienie limitu od którego ustawodawca nakładał obowiązek rejestrowania ewidencji sprzedaży i wydawania paragonów za pośrednictwem elektronicznych rejestratorów w postaci kasy fiskalnej. Zdaniem Ministra Finansów nowe przepisy zostały stworzone celem zwiększenia transparentności prowadzonych biznesów, wzmocnienia uczciwej konkurencji i zagwarantowania konsumentom spełnienia ich praw konsumenckich. Przyczyną takiego stanu rzeczy stało się defacto unikanie płacenia podatków poprzez zaniżanie przez przedsiębiorców uzyskiwanego obrotu, który wynosił dwadzieścia tysięcy złotych dla prowadzących sprzedaż detaliczną i świadczących usługi na rzecz podmiotów bez prowadzonej działalności gospodarczej i dla rolników ryczałtowych. Rozporządzenie to znaleźć możemy w dzienniku ustaw Ministerstwa Finansów w postaci paragrafu trzeciego ustawy pierwszej punkt pierwszy o zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowanie elektronicznych jej rejestratorów w postaci kasy fiskalnej z dnia czwartego listopada roku dwa tysiące czternaście. To samo rozporządzenie decyduje o zniesieniu obowiązującego zwolnienia dla wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników na ryczałcie. Od tej reguły nie będzie wyjątków dlatego już dziś warto pomyśleć o zaopatrzeniu się w kasę fiskalną.