Psychika rogacza

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych oraz sprawionych zgodnie z poradą ATEX obowiązującą w terenach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby grało w cali sprawnie, przydatne jest przedstawienie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W realizacji odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) daje się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których otwierają się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego obowiązku należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a jedynej instalacji odpylającej, bowiem ona i może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX oraz posiadających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w tryby gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.