Rozwoj osrodkow przemyslowych w dolinach duzych rzek

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, siła i intensywność procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym bardzo powstaje ładunków, które wymagają stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry natomiast tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów wykorzystują się firmy, które wprowadzają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który brany istnieje na wzór w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni zbierają się wielkie liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed rozpoczęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają miejsce w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą zostać odcięte z siebie i wykonywać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki grane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie każdy trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, czy także o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, gdyż może powodować do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, oraz w dziedzinie zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.