Seksoholizm spotkania

Seksoholizm to uzależnienie od seksu - choroba, okazująca się kompulsywnymi zachowaniami o podłożu seksualnym.

Prof. Lew Starowicz definiuje zjawisko jako: "stan patologicznego nasilenia erotycznych zainteresowań i pracy seksualnej, w jaki te potrzeby panują nad innymi, mając o sensie życia". Okazuje się na różne rodzaje - licznymi zdradami, natręctwami seksualnymi, masturbacją, zainteresowaniem pornografią.

Z przyczyny na panującą w współczesnych latach swobodę seksualną, rodzaj popularności i zezwolenia na ciekawe zachowania seksualne problem prawdopodobnie żyć bagatelizowany lub niedostrzegany. Osoba, która boryka się z ostatnim tematem napotyka na mur niezrozumienia, budzi politowanie, jest narażona na kpiny otoczenia.

zagrożenie wybuchem

Osoba uzależniona ciągle poszukuje nowych doświadczeń seksualnych - w różnych kondycjach i formach. Seksoholik toż nie koniecznie stereotypowy macho, jednak taki obraz jawi się w głowach wielu kobiet. Przeciwnie, istnieje teoria, że u podłoża tych podejść jest była chęć podniesienia samooceny. Seksoholicy to świadomości bardzo niedowartościowane, zakompleksione, często nieśmiałe. Stale poszukują potwierdzenia własnej atrakcyjności. Seks jest kluczem na zwiększenie ego, rozładowania negatywnych emocji, napięć takich jak środek i stres.

Do wzrostu grypy mogą przysporzyć się również wzorce wyniesione z domu rodzinnego - bywa, że dysfunkcyjnego i patologicznego.

Seksoholizm jest chorobą, jaka planuje negatywny nacisk na drugie sfery bycia osoby uzależnionej, częstokroć boleśnie dotyka bliskich. Liczne zdrady, kłamstwa, brak zaufania mogą wywołać do konfliktu i rozpadu stałego związku.

Choroba niewątpliwie wymaga leczenia, psychoterapii. Seksoholizm leczenie Kraków obejmuje wywiad, diagnozę i terapię - niekiedy długotrwałą. Obiektem jest zmiana postrzegania sfery seksualnej, zmiana myślenia, tak żebym akt seksualny nie był wyłącznie materiałem do zaspokojenia atawistycznego popędu, lecz także zabarwionym emocjonalnie dowodem oddania.