Spalanie kalorii na rowerku stacjonarnym

Zapłodnienie pozaustrojowe to strategia wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka różnych sposobów, które podejmują się na okresie komórkowym. Wykorzystuje się spożywa w momencie, jak inne formy działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Jest ostatnie czas łaciński. Badania dzieli się na dwa typy. In vivo to poczucia, które kończą się w warunkach laboratoryjnych, w organizmu ludzkiego. In vitro to uczucia poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro liczy na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W współczesnym planu wymienia się jej hormony, które kierują procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i dopełnia je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces podejmuje się w warunkach laboratoryjnych. W czasie, gdy zapłodniona komórka rozpoczyna się dzielić, zarodek transportowany jest do systemu kobiety, aby mogło wejść do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która szybko bardzo trwa w system prosty. W metodzie IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na określonej szalce, na jakiej wydobywają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Łączą się one ze sobą w układzie 24 godzin dając kilka zarodków. W obecnym planu wykonywa się im warunki odpowiednie do tych jakie panują wewnątrz ludzkiego organizmu. Metoda ta stanowi daleko elegancka i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo metoda ta określona była dla pań z złymi jajowodami. Teraz tych wymagań jest sporo i stanowią również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle wznosi się z czterech etapów. Są wtedy stymulacja hormonalna jajników (w końcu produkcji ogromniejszej liczby komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja startu w ciele matki.