Sporzadzanie tlumaczen technicznych

Tłumaczenie, czyli innymi słowy – przekład, to artykulacja w języku docelowym treści określonej wypowiedzi, która została pierwotnie wygenerowana w języku źródłowym. Sam termin tłumaczenie może być rozumiany jako proces przekładu, jak również efekt owego procesu, czyli tekst przetłumaczony z innego języka. Przy czym, tłumaczenie w tym drugim znaczeniu jest rozumiane jako pochodne w stosunku do oryginalnej treści. Istnieje rozróżnienie polegające na podziale tłumaczeń na dwa rodzaje: tłumaczenia pisemne – przekład tekstu pisanego oraz tłumaczenia ustne – przekład wypowiedzi oralnych na słowa lub gesty (w przypadku języka migowego).

Tłumaczenie pisemne oznacza interpretację znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym oraz zredagowanie odpowiednika w języku docelowym zawierającego możliwie najbardziej identyczne znaczenie. W trakcie sporządzania przekładu pisemnego trzeba uwzględnić kilka czynników, a zwłaszcza kontekst kulturowy, różnice systemowe obu języków, odmienne alfabety i znaki diakrytyczne, idiomy oraz związki frazeologiczne etc. Jednak sama perfekcyjna znajomość języka docelowego nie stanowi wystarczającej kompetencji do wykonywania tłumaczenia technicznego, albowiem istnieją rozmaite typy tłumaczeń pisemnych charakteryzujące się branżową terminologią, którą tłumacz także musi doskonale znać.

rozwiązania w chmurzeCloud collaboration - nowa jakość rozwiązań erp w chmurze | Systemy ERP | POLKAS

Tłumaczenia techniczne stanowią przekład tekstów technicznych, czyli dokumentów zawierających fachowe terminy funkcjonujące w obrębie konkretnej dziedziny. Warszawa jako miasto stołeczne o zaludnieniu sięgającym powyżej półtora miliona osób, jest siedzibą wielu biur tłumaczeń, które oferują usługi z zakresu pisemnych tłumaczeń. Każdy specjalista dokonujący tłumaczeń technicznych musi być nie tylko osobą biegle władającą danym językiem, ale też profesjonalistą dysponującym wiedzą w zakresie zagadnień obejmujących przekładany tekst. Tłumaczenia techniczne bywają również konsultowane z ekspertami z konkretnej branży bądź weryfikowane przez inżynierów, zaś po weryfikacji merytorycznej teksty poddawane są dodatkowej korekcie przez filologów.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl