Srodek gasniczy dwutlenek wegla

Pożary, które wyrastają w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę zaczyna się w pomieszczeniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno żyć wykorzystana, ze względu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest kilka dobre i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poleca się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zaczyna się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w zysku związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być jeszcze kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle dobre im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie najbardziej funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.