Stawka vat na kasie fiskalnej

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, musi ewidencjonować swoją sprzedaż. Jedni robią to na zasadach ewidencji sprzedaży i używają do tego karty ewidencji sprzedaży, inni robią to za pomocą kasy fiskalnej.

To czy przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną, regulują osobne przepisy. Kiedy taki obowiązek powstaje lub kiedy przedsiębiorca z danego obowiązku jest zwolniony, należy sprawdzić w rozporządzeniach Ministra Finansów. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek rejestrowania sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej elzab mini bez względu na wysokość obrotu obejmie m.in. lekarzy, dentystów, prawników, fryzjerów, kosmetyczki, mechaników samochodowych czy osoby prowadzące stacje diagnostyczne. Na każdą sprzedaż obowiązują różne stawki podatku VAT. Różne produkty, zwłaszcza te spożywcze, posiadają różną stawkę podatku VAT. W każdej kasie fiskalnej jesteśmy w stanie zaprogramować różne stawki tego podatku. W Polsce obowiązują cztery zasadnicze stawki VAT. Wyróżniamy 0, 5, 8, i 23% podatku VAT. Podczas programowania kasy fiskalnej musimy sprawdzić, jaka stawka podatku jest na dany produkt spożywczy lub usługę. Np. produkty mleczne posiadają stawkę VAT 5%, a produkty bez mleczne stawkę 23%. Programowanie stawek podatku jest bardzo istotne ze względu na możliwość ewidencjonowania danej sprzedaży. Zgodnie z prawem do każdej stawki VAT przypisane są odpowiednia litera. Służą one do uporządkowania danej stawki użytkownikowi.

Litery, których używa się w programowaniu podatku VAT, są następujące: A, B, C, D5, E, F, G.
A – 23% VAT
B – 8% VAT
C – 0% VAT
D5 – 5% VAT
E, F – jest to stawka rezerwowa
G – jest to stawka przyporządkowana do pozycji zwolnionych z podatku VAT.

Stawki VAT na kasie fiskalnej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nie należy przypisywać stawek podatku z głowy. Stawki VAT na kasie fiskalnej należy sprawdzić w dedykowanych do tego przepisach. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego stawki VAT na kasie fiskalnej muszą być zróżnicowane. Jeżeli zajmujesz się innymi usługami, np. usługami budowlanymi, lub np. jesteś lekarzem musisz sprawdzić, czy twoje usługi, lub towary mają inną stawkę VAT niż standardowa 23%.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl