Strefa wybuchu 1

Ze powodu na to, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w sukcesie stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do funkcji w ostatnich dziedzinach. Celem tych przemian jest ogromne ograniczenie ryzyka albo jego cała eliminacja, które kojarzy się ze używaniem wyników w dziedzinach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi robić dany produkt, jaki stanowi przeznaczony do używania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz systemów ochronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na placu Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne a sposoby ochronne, jakie będą polecane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i poprawiających, które będą brane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie potrzebują posiadać one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego funkcjonowania urządzeń i sposobów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz sposób wykazywania zgodności materiału z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby spełniające te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą też pełnić jej istotne wymagania. Zastosowanie prawd nie jest wskazana niezbędnością, tylko taż procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady tworzonej przez osobę tworzącą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić wyłącznie w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli chodzi o te wyjątki, to umowy zgodności może w obecnym fakcie wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak uważane oraz to producent będzie uczciwy w takiej rzeczy za wprowadzenie na zbyt swojego produktu. Jeśli chodzi o podstawowe wymagania, wtedy są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a zadanie na kraju Unii Europejskiej w szkoła obligatoryjny również zawierający istotny charakter.