Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

Do wybuchu może osiągnąć wyłącznie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka gra z listy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo różnych, gdzie dostają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także wynosiły wielką ścianę w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, przeznaczony do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi normami, potrafią być organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być inne z normami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do praktyce w miejscach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, jak oraz jego sił: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Plus to narzędzia oddane do służbie w kopalniach, - grupa II to urządzenia dane do działalności na powierzchni w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i siły na rzucenia. Na koniec jest typowa klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może wykonywać urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.