Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowych

Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniu pracy lub innych pomieszczeniach dostępnych jest sprawą, jaka nie może istnieć bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich mieszkaniach oraz niedawanie się do niego zapewne żyć przyczyną poważnej tragedii. Mieszkania o szczególnym narażeniu na droga eksplozji to rozmaite sklepy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego trzeba aby dotarło do nieszczęścia: odpowiedzialne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W pomieszczeniach opisanych powyżej należy używać dodatkowe środki ostrożności. Niezwykle ważne są regularne audyty organizacji i eliminowanie wszelkich skaz na bieżąco. Jeśli na dowód zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, wystąpi w nim duże iskrzenie, kilkunastokrotnie ważniejsze niż przy odpowiedniej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo mocno napełnić nim schronienie na tyle, że doszłoby do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać połączone z powietrzem w krótkim stężeniu żebym mogło dotrzeć do eksplozji, to wciąż nie można tego problemu bagatelizować.

Inna myśl w zabezpieczeniu to używanie specjalnych opraw oświetleniowych, a dodatkowo włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w wczesnej porze jej produkcji. Traktuje to również lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to dość dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie skraca to ryzyko, ale ciągle najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.