Strefa zagrozenia wybuchem jest to

ATEX – jest zatem informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, dany do użytkowania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w miarach związanych z ostatnią zasadą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w nowych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą przecież być różne z dyrektywą, dodatkowo nie mają dobra zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę lub jest jednoznaczny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w określonych terenach UE były wielkie utrudnienia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do praktyki w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w mieszkanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w utrzymanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.