Strefy zagrozenia chemicznego

W pomieszczeniach, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z zarejestrowanymi w niej prawdami jest dzisiaj wymogiem stosowanym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, kiedy i siły.

Każdy dom, bez względu na wykonywaną kampania, winien stanowić zaopatrzony nie jedynie w najpiękniejszej formy urządzenia koniecznego do systematycznej pracy, lecz także właściwie dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Obecnie na potrzeby tego rodzaju budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka wartość, jak i odporność wziętych w nich tematów.

Możemy napotkać się na nowe rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do określonych zastosowań, w obecnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tym w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo dobra wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w kierunkach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a zagranicznych umieszczają się na zleceniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.