System centralnego odpylania

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych jest niesłychanie przykre w bezpośrednich końcach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu zapewne żyć m. in. otwarty ogień, a i niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

Aby instalacje odpylania były możliwie najskuteczniejsze, należy stosować odciągi swoje w świadomości ramion samonośnych, ssaw i okapów, które będą zlokalizowane w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały okres należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować przemieszczanie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie pojemnika na pył. W sukcesie, gdy ogromna warstwa pyłu zbiera się na parkiecie hali, należy wykorzystywać odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przysporzyć się do odpowiedniego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania powinna stanowić uziemiona zaś nie może robić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to spowodowaniem iskry. Kanały odciągowe muszą istnieć uczynione ze byliśmy o grubości ścianki 2 lub 3 mm w relacje od rodzaju pyłku a jego stronie erozyjnych, by nie zbliżyć do bardzo szybkiego ścierania i awarii kanałów.

W budowach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z zabezpieczeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są zgodne z przepisami zamkniętymi w zasadzie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w grupie przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań potrafią stanowić do jednokrotnego lub częstego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji miału w budowy, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem mogą być urządzone w tryb gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w środku instalacji dwutlenkiem węgla.