System informatyczny scm

Poprzez wciąż rodzącą się globalizację, a ponadto towarzyszącą jej internacjonalizację wszelkich elementów bycia społecznego, powraca do sprawy dostosowywania poszczególnych produktów do lokalnych rynków, na jakich uważają one istnień dostarczane. Pracy te wyznaczane są w prawie każdych branżach, a w szczególności w sektorze i segmencie informatycznym. W przypadku wielu wytworów technologicznych, wspomniane dostosowywanie buduje się na lokalizacji oprogramowania.

Stanowi więc zespół czynności, który bierze zbyt zadanie zaadaptować dany produkt do specyfiki danego rynku. Przede wszystkim opiera się ona na stworzeniu tak zwanej lokalnej wersji oprogramowania poprzez przetłumaczenie wszystkich zwrotów, a także skonstruowaniu odrębnej dokumentacji, dobrze dla niektórego kraju. Często, obok zwykłych procesów translatorskich, pojawia się potrzeba wprowadzenia odrębnych systemów: metrycznego oraz dotyczącego datowania, jakie będą zgodnie z obecnymi zasadami danego rynku. Proces, który często przedstawiany jest symbolem L10n, zmniejsza się też do wykonania odrębnej wersji strony internetowej konkretnej usługi, tak żebym włączyć jej dostępność o ludzi nowych państw. Istnieją wtedy funkcji niezwykle potrzebne, głównie w toku otwierania się dużej firmy na tamte rynki. Aby zostały one jednak zrealizowane w forma prosty i ważny, muszą uwzględniać szereg czynników dotyczących między innymi poszczególnych zwrotów, branych w danym kraju, a nawet wybranych dialektów. Odpowiednio przeprowadzone procedury nie tylko zwiększą dostępność usługi, lecz również będą robić sprzyjająco na wizerunek danego przedsiębiorstwa.