System pozwalajacy na integracje wszystkich procesow zachodzacych w firmie

Oprogramowanie ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) są to systemy informatyczne, pozwalające na integrację wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie na różnych jego szczeblach. Umożliwiają one znaczną optymalizację pracy na wielu płaszczyznach funkcjonowania danej firmy – od finansów, aż do logistyki i produkcji. Programy te są skonstruowane modułowo, dzięki czemu z powodzeniem można je wykorzystywać w wielu branżach. Usprawniają i systematyzują pracę zespołu pracowników, co powoduje znaczny wzrost efektywności i wydajności, czyli finalnie wzrost zysków firmy.


Programy ERP są w tej chwili podstawowym narzędziem do zarządzania w przedsiębiorstwach o rożnym profilu działalności. Wybrane aplikacje powinny zostać dostosowane do wymogów danej branży. Podnosi to produktywność firmy. W pełni zintegrowane systemy skonstruowane są w taki sposób, aby z dostępnych aplikacji można było stworzyć optymalny system pod kątem stopnia rozwoju firmy i jej profilu działania.
Na rynku obecnych jest w tej chwili wielu producentów tego oprogramowania, podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego nie jest więc zadaniem łatwym. Właściciele firm w tej chwili coraz częściej decydują się na programy dedykowane. Klient nie musi bowiem płacić za aplikacje i funkcje, z których nie korzysta.
Poszukując odpowiedniego oprogramowania ERP warto pamiętać o tym, iż na koszt systemu składa się kilka elementów. Są to bowiem także koszty dodatkowych licencji, sprzętu, wdrożenia,opieki serwisowej oraz aktualizacji, które są niezbędne. Wynikają one ze zmian następujących w polskim prawie oraz modyfikacji będących skutkiem zmian zachodzących w charakterze funkcjonowania firmy. Warto przed zakupem programu ERP zorientować się więc, co oferuje producent swoim klientom i w jakiej cenie oraz w jakim czasie.