Systemy erp w logistyce

Systemy ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa z angielskiego enterprise resource planning, tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane planowanie zasobów – to słowo grupy systemów informatycznych, które zapewniają wspomaganiu prowadzenia spółką z bogatych obszarów biznesu. Systemy ERP są złożone zazwyczaj z wielu modułów. Integracja modułów produkowana jest wolny duplikacji informacji. Moduły ERP są następcą modułów MRP II.
Wspomaganie zarządzaniem jednostki może liczyć wszystkie lub część szczebli zarządzania oraz chroni w optymalizacji wykorzystania zasobów firmy a wchodzących w nim procesów.

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich segmentem jest podstawa danych, jaka stanowi zazwyczaj wspólna dla wszystkich innych modułów. Elementy te zwykle obejmują następujące obszary:

magazynowanie towarów;
rozporządzanie zapasów;
obserwowanie realizowanych dostaw;
bycie i rozwój produktów;
zarządzanie maszynami i obiektami przemysłowymi;
myślenie i pobudzanie produkcją;
zaopatrzenie;
promocja i sprzedaż;
zarządzanie relacjami z konsumentami;
bycie i wzrost procesów
finanse i księgowość.

W skład modułów ERP mogą dochodzić również inne elementy, jak np. moduł do prowadzenia transportem, controlling, czy moduł do zarządzania projektami. Systemy ERP kupią na dopasowanie ich do środki poszczególnych firm, m.in. dlatego, że dane elementy mogą stanowić wzajemnie inne z siebie.

Rozbudowane możliwości
Systemy ERP są na końcu elastyczne, że pozwalają nam możliwość dokładnego dostosowania go do spraw firmy. Wykwalifikowany pracownik lub osoba informatyczna może stworzyć pomosty, które składają system ERP z własnymi projektami i aplikacjami chcianymi w utrzymaniu przedsiębiorstwa. Plusy spośród aktualnego rozwiązania są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
ułatwia procedury wchodzących w łodzi,
automatyzuje powtarzalne procesy minimalizuje czas niezbędny na pozycję.