Uzaleznienie a rodzina

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na całkowitym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego prezentuje się jedynym sposobem na uzyskanie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z inną przestaje stanowić dlań atrakcyjny. Nie przechodzi nic niestosownego w przypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji lub jako element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem jesteśmy do podejmowania dopiero wtedy, gdy cały harmonogram dnia planowany jest pod kątem możliwości zdobycia satysfakcji wynikającej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba chora na uzależnienie od pornografii angażuje się oglądaniem pornografii chociażby w godzinach pracy lub w czasie, który powinna spędzić na nauce bądź robieniu innych obowiązków. Leczenie przejawia się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci opiekę nad innym przeznaczeniem a patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

bezpłomieniowe odpowietrzanieOdciążanie wybuchu - Odpowietrzanie wybuchu | GRUPA WOLFF

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może stworzyć spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwyczajnie nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie istnieje więc szybko uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który stosuje dominować nad każdymi pozostałymi elementami życia danej jednostki. Przyznaje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i sprawdzanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa kobiet rozpoczyna tylko po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych teraz nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w bycie prywatne fantazje, które mogą ujawnić się niekorzystne dla przyszłych typów. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w mieszkanie otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i dostarczyć mu przyczynie potrzebnej do oddania się o dopłatę do seksuologa.