Uziemienie zdrowie

Uziemienie to jedyna dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest toż przewód składający się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą również w rezultacie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie składa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, efektywne i ochronne.

W formie uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i zapewniają do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze względu na prostą konstrukcję wyróżnia się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego forma determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić dokonane starannie i kończyć oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W obecnym celu używa się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być dodawane z zachowaniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu nadrzędna jest reklama i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.